• English
  • Tiếng Việt

Hard Corn Taco Shells

8 miếng – 1 gói

Product Shipping:
  • Shipping : $ 0.00

Product Features

1 to 10 gói1 to 10 gói
11 to 25 gói11 to 25 gói
  • Sản xuất tại Việt Nam từ bánh ngô , sau đó chiên muối
  • Đầy với bất kỳ loại thịt , đậu , gạo , và pho mát
  • Thêm một lớp rau diếp , bắp cải , hoặc rau yêu thích của bạn và thưởng thức chúng đứng đầu với Taco Bill của Mexico Salsa và kem chua

Sản phẩm khác:
  • Sản phẩm