• English
  • Tiếng Việt

Corn Tortillas

20 miếng tortillas mỗi gói

Product Shipping:
  • Shipping : $ 0.00

Product Features

1 �ến 9 gói1 �ến 9 gói
10 �ến 19 gói10 �ến 19 gói
20 �ến 50 gói20 �ến 50 gói
50 �ến 100 gói50 �ến 100 gói
nhi�u hơnnhi�u hơn
  • Made in Việt Nam từ ngô phơi khô, sau đó chiên muối .
  • Fill với thịt , đậu , gạo , và pho mát . Thêm một lớp rau diếp hoặc bắp cải , ném vào một số salsa Mexico , sau đó đầu nó tất cả ra với kem chua .

Hãy thử thêm thịt lợn , thịt bò , tôm !

Sản phẩm khác:
  • Sản phẩm