• English
  • Tiếng Việt

Corn Tortilla Chips

100gm / 150gm/ 200gm Gói

Product Shipping:
  • Shipping : $ 0.00

Product Features

100g100g
150g150g
200g200g
  • Sản xuất tại Việt Nam từ ngô khô.
  • Được sử dụng để làm cho khoai tây chiên phô mai , khoai tây chiên và salsa , chilaquiles , súp tortilla, và bánh tortilla.

Sản phẩm khác:
  • Sản phẩm