• English
  • Tiếng Việt

Flour Tortillas

Kích thước: 8, 10 và 12 inch

Product Shipping:
  • Shipping : $ 0.00

Sản xuất tại Việt Nam từ bột mì , baking soda, và dầu thực vật . Precooked và sẵn sàng nhiệt. Tuyệt vời cho burritos, flautas , quesadillas , fajitas , chimichangas , và kết thúc tốt đẹp sandwich.